"message": "Malformed UTF-8 characters, possibly incorrectly encoded" Hatası - Ckeditor

Ckeditör kullanıcılarının yaşayacağı problemlerin başında gelen hatalardan biri UTF-8 karakter hatasıdır. Sorunun çözümü için ckeditor scritp kodunuza aşağıdaki komudu eklemeniz yeterli olacaktır.

Bu komut ckeditor js dizinindeki config.js dosyasına eklenirse tüm sayfalara etki eder.

config.entities = false;

Farklı problemlerinize ışık tutabilmek amacıyla sürekli olarak kısa ve öz şekilde çözümler paylaşmaya devam edeceğiz.2021-01-01 18:48:49
Sizde fikrinizi söyleyin!