Phpmyadmin Üzerinde Mysql Tablo İlişkilendirme

Veritabanları arasında şüphesiz en popülerlerinden Mysql sistemi üzerinde sql sorgusu kullanarak toploları birbirine bağlama işleminden bahsedeceğiz. Bu işlemin ne işe yarayacağından bahsederek başlamak istiyorum.

Şayet bir veritabanı tablosunda yapılan bir güncelleme veya silme işlemi sonrasında o tabloya bağlı diğer tabloda da güncelleme veya silme işlemi yaptırmak istiyorsak tabloları ilişkilendirmemiz gerekir.

Peki bu işlemi nasıl yapabileceğimize gelelim. Bunun için pek çok yöntem var lakin biz oluşturulmuş tablolar üzerinde sql sorgusu ile ilişki vermeyi ele alacağız.

Alter table tablo_adi_1
add FOREIGN key (id) REFERENCES tablo_adi_2(tablo_adi_1_id)

Yapılan işlemi şimdi ele alabiliriz.

tablo_adi_1 adındaki tablomuzdaki id değeri ile  tablo_adi_2 tablosundaki  tablo_adi_1_id değeri ile ilişkilendirmeyi sağladık. Artık seçim, silme ve güncelleme işlemlerini birbiri ile entegreli bir şekilde yapan bir sisteme sahip olduk.


2020-10-17 10:39:47
Sizde fikrinizi söyleyin!